PRIVACY BELEID

In deze privacyverklaring kom je te weten welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Algemene informatie over de organiserende clubs
Deze website en de daarin aangekondigde acties worden georganiseerd en beheerd door de organiserende Lions Club vermeld op de website. Ze is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Je rechten 
Als we je toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kun je die toestemming op elk moment intrekken. Klik hiervoor op Privacybeleid. Hieronder vind je een duidelijk overzicht van je rechten en hoe je ze kunt uitoefenen.

 1. Gegevens inkijken
  Wil je een overzicht van al je gegevens die de organisator heeft, mail dan naar info@lions-kwis.be
 2. Gegevens verbeteren of aanvullen
  Zijn bepaalde gegevens die de organisator heeft niet meer correct? Mail dan naar info@lions-kwis.be om ze te laten aanpassen.
 3. Gegevens verwijderen
  In volgende gevallen kun je vragen je persoonsgegevens te verwijderen:
       .  De persoonsgegevens zijn niet langer nodig.
       .  De verwerking werd uitgevoerd met je expliciete
          toestemming en je wilt ze intrekken. 
       .  De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 4. Gebruik van gegevens beperken
  Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie voor het organiseren van acties en het aankondigen van nieuwe acties. Ben je het hiermee niet eens, dan kun je je daartegen verzetten. Mail hiervoor naar info@lions-kwis.be. In de meeste gevallen kunnen we aan deze vraag voldoen, tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.
 5. Rechten uitoefenen
  We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer altijd gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wilt uitoefenen. We proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, controleren we doorgaans je identiteit. In dat geval vragen we een kopie van je identiteitskaart. Zo voorkomen we dat iemand anders je gegevens gebruikt of misbruikt. 

Ben je niet tevreden met ons antwoord of wil je meer informatie? Dan kun je altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Welke gegevens verzamelen we? 
Enkel identificatiegegevens zoals o.a. naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
We hebben je gegevens eventueel nodig om je te helpen tijdens de kwis. Ze worden ook gebruikt voor onze communicatie voor en na de kwis.

Verkrijgen van de gegevens 
Je vult je gegevens zelf in op de website.  

Bewaartermijn 
De organisator bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd.

Toegang tot de gegevens 
Slechts enkele leden van de organiserende clubs hebben toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemers. Dit om het goede verloop van de kwis te waarborgen.
Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden. 

Wijzigingen aan deze verklaring 
Deze privacyverklaring kan altijd aangepast worden. De meest recente versie vind je op de website.

Laatste aanpassing: 9/11/2020